Zahrádka jako ruky dlaň - stavíme

Díky podpoře NF Zelený poklad byla zpracována projektová dokumentace a rok 2019 bude tak ve znamení stavebních prací (v závislosti na výběrovém řízení na zadavatele). Díky tomu se přemění tartanová zapáchající plocha v zelené místo pro hru dětí.

V roce 2017 zahradní projektantka Ing. Magdalena Smetanová s učitelským sborem ze 32. MŠ společně přemýšlely, jak stávající plochu přeměnit na místo vhodné pro hru dětí. Školka se nachází v samotném centru Plzně (na roku ulic Resslova a Purkyňova). Jedná se o plochu o výměře 353 m², která je určená stovce dětí ze školky. A jaký je tedy výchozí stav? Dle zpracované studie to vypadá takto: "Převážná část povrchu dvorku je tvořena černými pryžovými deskami, které kromě toho, že působí v malém prostoru dosti bezútěšně, jsou již na mnoha místech poškozeny a navíc za horkých letních dnů vydávají nepříjemný plastový zápach. Lze tak pochybovat o jejich zdravotní nezávadnosti. Řešené území je v současné době vybaveno několika dosluhujícími herními prvky, které jsou v prostoru rozmístěny víceméně nahodile... Veškeré stávající prvky, kromě dvou pružinových houpadel, mobilních nádob na pěstování a dětské lavice se stolem, dosluhují či jsou přímo v havarijníím stavu a do budoucna je třeba počítat s jejich odstraněním."

V plánu je tedy v první řadě odstranění nevhodné tartanové plochy a nahrazení zpevněnou plochou a únosným štěrkovým trávníkem, který lépe než normální trávník odolává vysoké zátěži. Poslouží jednak míčovým a jiným pohybovým hrám, ale také jako rozšíření zpevněné plochy MZK využitelné pro školkové slavnosti.

Dojde k rozšíření pískové plochy a doplnění tzv. "třídírnou materiálu" - tedy dřevěným rámem ve tvaru půlkruhu, uloženém ve štěrkovém loži. Jednotlivé přihrádky rámu budou vyplněny různým organickým materiálem, jako jsou např. šišky, kůra, klacíky, odřezky dřeva atp. Materiály budou dětmi využívány k volné hře, ale poslouží i jako chodník pro chůzi naboso. Stávající kvalitní zeleň zůstane zachována a bude doplněna novými stromy a keři. Děti budou moci i pěstovat ve vyvýšených záhonech, navíc využitím dřevěných stojen pergoly, může v rámci pískoviště vzniknout dětská herní kuchyňka, která bude dále doplněna o herní stolky v podobě akátových špalků různých průměrů rozmístěných v prostoru pískoviště. Jeho součástí budou i dvě dřevěné bedny na venkovní hračky.

Poslední řešenou plochou je prostor v jihozápadní části dvorku. Má povrch z kačírku a je oddělen od centrální travnaté plochy pomocí terénní modelace o max. výšce 1,2 m. Terénní mulda je osazena několika herními prvky: skluzavkou s dřevěnými schody z hranolů, tunelem a stupni z akátové kuatiny. Pro realizace terénní modelace a na ni navázaných prvků bude třeba zpracovat prováděcí dokumenataci. Prostor s povrchem z kačírku bude sloužit dětem jako malá venkovní dílna, kde si mohou hrát s různými materiály, jako jsou trubky, roury, nádoby, atp. Součástí prostoru jsou jednak bedny, do kterých lze tento stavební materiál ukládat, jednak herní stolky v podobě akátové kulatiny různých průměrů a kruhová skrýš - pevnost z akátové kulatiny. 

 

 

Filozofií změny je především výrazné zlepšení mikroklimatu, a to díky doplnění zeleně a nahrazením nevhodného tartanového povrchu. S malou plochou je chytře pracováno, aby byla rozčleněna na herní koutky (kuchyňka, dílna, pěstování bylinek). Nově vytvořený kopec může  i třeba v zimě sloužit dětem na sáňkování. Správní rada také velmi ocenila  záměr školky vybudovat podzemní nádrž na zachycení dešťové vody, díky kterou bude nově zbudovaná zelená plocha zalévána.  I když je dvoreček malý, celková přeměna je odhadována na cca 700 000 Kč včetně odstranění nevhodného povrchu a  náhrady za vysloužilé  herní prvky. Vzhledem k finanční náročnosti se počítá  s realizací na etapy, velmi vítáná je tedy  i podpora zřizovatele Městského obvodu Plzeň 3 a dalších dárců. Nadační fond Zelený poklad podpořil již zpracování projektové dokumentace ve výši 23 000 Kč a následně podpořil realizaci ve výši 300 000 Kč. Stále oslovujeme dárce pro podporu tohoto záměru.