Badatelé

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.

Medvíďata budou působit ve školním roce 2018/2019 na dvou místech Plzně, od listopadu se vrací na skautskou základnu Senečák a druhá třída v počtu 15 dětí  bude využívat skautský domeček u sv. Jiří na Doubravce. Podpořený program  bude s drobnými obměnami probíhat na obou místech (s prohozením jednotlivých témat, tak, aby bylo možné si vzájemně půjčit některé pomůcky). Díky rozdělení školky na dvě místa je potřeba jednu třídu dovybavit základními pomůckami na pobyt venku (vozík, nářadí,…).Finanční prostředky jsou určené i na podporu lidských zdrojů ve školním roce 2018/19, aby došlo k stabilizaci rozšíření lesní školky.