Ani kapka nazmar v 23. mateřské škole

V 23. mateřské školce se rozhodli efektivněji a zároveň i hravou formou hospodařit s dešťovou vodou. Začnou s vybudováním dešťové zahrádky u vstupu do školky, kam budou zachytávat dešťovku z terasy.

Vytipovali si i místo, kde vyzkouší chytat vodu do sudu a budou moci zalévat bylinkový záhonek. Na momentálně nepříliš využívané ploše založí ovocný sad, vysadí ovocné keře a vše doplní motýlí loukou (louka, kam dosejí vhodné druhy lučních květin a po dohodě se zřizovatelem ji nebudou sekat). Všechny novinky v zahradě budou dělat společně s dětmi, popřípadě i rodiči a prarodiči. A samozřejmě je následně využijí k novým ekovýchovným aktivitám, které budou zaměřené na vodu, pozorování hmyzu nebo na pěstování.

Ředitelka 23. MŠ Iva Adamová se zúčastnila semináře "Hospodaření s deštovou vodou na pozemku školy a školky" s krajinářskou architektkou Ing. Janou Pyškovou, který se konal v září 2018 díky česko - německému projektu MINT odmala. Díky semináři se rozhodla ředitelka mateřské školy Iva Adamová hospodařit s dešťovou vodou a podala žádost do grantového programu NFZP Ani kapka nazmar.

Další foto jsou ze společného sázení dětí a rodičů dešťové zahrady v 23. mateřské škole

Fotil Vít Štaif.