E-learning a terénní programy v Plzni a okolí

Společně se žáky střední školy lektoři Spolku Ametyst připraví e-learning a terénní programy pro žáky základních škol k vybraným přírodě blízkým lokalitám. Středoškoláci tak naplní svou odbornou praxi konkrétní činností, jejíž výsledky budou nadále využívány.

Pod odborným vedením pedagogů, pracovníků Ametystu a externích konzultantů připraví žáci střední školy e-learning pro žáky základních škol. Pracovníci Ametystu se žáky také připraví podrobnou fotodokumentaci lokalit, kterou využijí při přípravě e-learningu. Do projektu budou na základě předchozí spolupráce zapojeni žáci Církevní střední odborné školy, kteří účastí na tomto projektu naplní cíle své odborné praxe. Provedou průzkum vybraných lokalit (zamýšlené lokality: Hradiště, Ostrá Hůrka, Mikulka a Lobezský park), zpracují základní pojmy a principy managementu lokalit. E-learning bude volně dostupný všem zájemcům a bude realizován v běžném webovém rozhraní, tzn. nebude využíváno žádné specifické  e-learningové prostředí (LMS), jako je např. Moodle, aby nebyly uživatelům kladeny žádné překážky (důraz na nízkoprahovost). Mezi stěžejní odborná témata e-learnigu bude patřit problematika expanzivních, invazních a invazivních druhů, sukcese, typů managementu apod. 

Lektoři Ametystu ve spolupráci se žáky střední školy připraví metodiku programů pro žáky ZŠ. Metodika bude ověřena při pilotních realizacích terénní výuky a na jejich základě upravena. Žáci ZŠ ve škole absolvují e-learning –  seznámí se údaji o území, pojmy (management, expanzivní × invazivní druhy, sukcese atp.), druhy - jsou teoreticky připraveni pro průzkum na místě. Poté jdou pod vedením lektora Ametystu vybranou na lokalitu a řeší na místě úkoly, které zde také dokončí. Celkem v projektu proběhne osm pilotních realizací terénních programů (každá ZŠ nejvýše čtyři programy - jeden program v délce tří vyučovacích hodin na příslušné lokalitě). Předběžně počítáme s účastí 17. ZŠ, ZŠ Dobromysl a církevní ZŠ. 

Pro potřeby v terénních programů, ale i pro další zájemce z řad veřejnosti budou na lokalitách umístěny tzv. „kešky“, které budou zaregistrovány do databáze na stránkách geocaching.com. Při umisťování „kešek“ budou dodržována pravidla pro jejich umísťování s přírodních a přírodě blízkých lokalitách.

Termín: příprava programů březen 2019 – únor 2020, realizace programů na ZŠ (e-learning + terénní výuka) březen 2020 – květen 2020. Vše bude zveřejňováno na www.ametyst21.cz.