Architektura a vzdělávání - Plzeň zelená a modrá

Vzdělávací a odborně popularizační projekt sestává ze tří dílčích projektů dramaturgicky „sevřených“ tématem zeleno-modré infrastruktury města a názvem či podtitulem Plzeň zelená a modrá: přednáškového cyklu, festivalu Den architektury a workshopového modulu určeného nejmladší generaci.

Čtyřdílná přednášková série uspořádaná za účasti domácích i zahraničních hostů se zaměří na současnou (progresivní) praxi v plánování, navrhování a realizaci systémů tzv. zeleno-modré infrastruktury města a městské zeleně. Dílčími tématy přednášek budou geneze ploch zeleně v Plzni, zeleň ve městě, voda ve městě a péče o půdu. Program Dne architektury umožní veřejnosti poznat zeleno-modrou infrastrukturu města „in situ“, a to prostřednictvím komentovaných prohlídek modré a zelené infrastruktury města s autory projektů, majiteli či správci infrastruktury. Do programu festivalu bude patřit i procházka městskou divočinou, prohlídky zelených střech či dílna pro děti. Důležitost zeleně, vody, půdy či krajiny ve městě bude tematizovat i workshopový modul koncipovaný jako převážně „exteriérový“ program v délce 3–4 vyučovacích hodin pro žáky základních škol (případně škol středních).