Zahrada pro nás

Vytvoření projektové dokumentace je prvním krokem k nové a podnětné zahradě pro děti z Mateřské a Základní školy pro zrakově postižené z Lazaretní ulici.

Finanční prostředky jsou určené na vytvoření projektové dokumentace pro celou zahradu, momentálně je zahrada řešena zcela neefektivně, pro děti je nepodnětná (na první pohled působí jako zcela prázdná). Vzhledem k speciálním potřebám dětí chtějí využívat prostory zahrady také ke zkvalitnění výuky prostorové orientace, tyflopedické péče a dalších předmětů speciální péče. Ale samozřejmě chtějí, aby zde žáci trávili více času a také prakticky se v rámci možností starat o zahradu

Děti z mateřské školy využívají zahradu v atriu školy, která vznikla díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad, je ovšem prostorově velmi malá.