O krůček blíž k přírodě - Přírodní zahrada, zelený ráj dětí

Celková koncepce zahrady je nekoncepční, nevyhovující a zastaralá. Z toho důvodu chtějí vytvořit projektovou dokumentaci pro celou zahradu.

Záměrem je nejenom obnova zeleně a trávníkových ploch, ale za pomoci dětí a rodičů naplánovat prostor zahrady, kterou budou děti rádi a v delších časových úsecích využívat než je tomu doposud. Navazují na již podpořený projekt Ani kapka nazmar v 23.mateřské škole, kde vybudovali dešťovou zahrádku u vstupu do školy a vysadili ovocný sad.