Malý skřítek ve velkém světě

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou a přírodními materiály jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.

O toto se snaží prostřednictvím naplňování celoročního plánu s aktivitami navazujícími jak na přirozený roční cyklus, tak na potřeby a zájmy dětí, které školku navštěvují. Jsme velmi rádi, že lesní školka Medvíďata funguje od školního roku 2019/20 ve zcela nově zrekonstruované skautské klubovně u Seneckého rybníka, což je pro děti zcela ideální. Zároveň se i lesní školka profesionalizuje, nově vstoupila do rejstříku školských právnických osob.