Včelaříme pro radost

Seznámit veřejnost, a to především především rodiny s dětmi se životem včel, to si kladou za cíl organizátorky z Kateřina Štysová a Petra Netolická z Českého svazu včelařů. Snahou je ukázat, že včela není "nebezpečný, bodavý" hmyz, ale že je zcela zásadním tvorem pro život na planetě.

Aktivity jsou plánovány tak, aby oslovily ty, kteří se o včelaření zajímají, ale nemají možnost či vhodný prostor pro umístění úlů. A nebo jim zatím schází odvaha začít se naplno věnovat tomuto krásnému, ale náročnému koníčku. Organizátorky proto připravily sérii praktických i teoretických přednášek a workshopů, které měsíc po měsíci kopírují život včel a osvětlují ho veřejnosti. Úvodem celého projektu jsou v červnu "Včelí dny na Sofronce" , poté se zájemci budou scházet každý měsíc u včelína na Sofronce, vyjímkou jsou zimní měsíce, kdy budou teoretické přednášky v TOTEMu. 

Pokud se aktivity u veřejnosti osvědčí plánují organizátorky otevření včelařského kroužku pro rodiny s dětmi.