Zelená střecha pro Tyršovu školu

Na budově Tyršovy základní a mateřské školy vznikla zelená střecha o rozloze 97 m2 . Jedná se o historicky první zelenou střechu na základní škole v Plzni.

V souladu s vizí přestavby školy byla o letních prázdninách vybudována i nová spojovací chodba, která umožnila přístup k výtahu v 1. nadzemním podlaží. Díky ní vznikl i vstup na venkovní terasu, ze které je okouzlující výhled na celou Plzeň, Radobyčice a okolí a celá škola tak získala novou tvář. Zcelila se nadstavba nad vchodem do školy a celé prostranství před hlavním vchodem do školy získalo na důstojnosti. Z nově vzniklé relaxační chodby je výhled na staré střechy chodeb do tělocvičny. Zde právě vznikla zelená střecha, která slouží nejen k estetickému a ekologickému účelu, ale zároveň je pro žáky příkladem moderního trendu v architektuře a vnesla přírodu přímo za dětmi do školy.  Vzhledem k tomu, že k zelené střeše se lze dostat pouze po terase, stalo se součástí plánovaných úprav také zpřístupnění terasy (zpevnění rošty + exteriérová podlahová krytina) a vybudování přístupu na zelenou střechu (schůdky). Na základní i v  mateřské škole běží celoroční ekovýchovný program o vodě. 

Fotografie pořídil v průběhu školního roku 2019/20 pro NF Zelený poklad Vít Štaif