Kola roku točí se...

Lesní školka Medvíďata dokázala od roku 2014, kdy působí v zázemí skautského střediska u Seneckého rybníka zmodernizovat nejenom budovu, ale i program.

V tom jí již od založení dlouhodobě pomáhá i Nadační fond poklad. Prostory centra u Seneckého rybníka prošly v letech 2017 -2018 nákladnou 15měsíční rekonstrukcí.  V září 2018 došlo k zápisu Lesní mateřské školy do školského rejstříku a zároveń k fyzickému oddělení LMŠ Medvíďata a lesního klubu Medvíďata, který prozatím působí v zázemí na Doubravce. 

Od listopadu 2018 působí Medvíďata v moderním prostorném zrekonstruovaném zázemí, s přímým snadným vstupem ven, do přírody. Mimo prostor školky můžou Medvíďata využívat další prostory v objektu (keramická dílna, horolezecká stěna, dřevařský koutek,..). V průběhu roku 2019 proběhla i úprava okolí školky, vytvoření lesní zahrady, dětského hřiště, blátivé kuchyně, lanových a dřevěných prolézaček, skřítkovských domků na hraní a dalších prvků. 

Podpora se týká především ekovýchovných pomůcek a aktivit ve školním roce 2020/21, který se pro opět pro děti z Medvíďat bude odehrávat hlavně v lese.