Statický průzkum pro zelené střechy

Díky projektu bude nabízen servis plzeňským mateřským a základním školám, které mají zájem o zbudování zelené střechy na budově.

Tento projekt nabízí plzeňským mateřským a základním školám, které by měly rády na svém  zařízení zelenou střechu, služby nezbytné pro uskutečnění jejich záměru. Školským subjektům jsou poskytovány konzultace a u vytipovaných objektů ENVIC provede i statický posudek. Cílem projektu je zvýšit u škol a školek informovanost a také zrychlit a zjednodušit cestu, která vede k realizaci zelené střechy na školní budově. 

Konzultace využily  například Tyršova základní a mateřská škola, Spolek Živo, Gymnázium Františka Křižíka a další. Statické posouzení pro Tyršovu základní školu dopadlo kladně, takže zde byla vybudována již druhá zelená střecha, tentokrát na budově mateřské školy. I v Černicích se mohou radovat z další zelené střechy, a to na budově spolku ŽIVO, který provozuje dětské skupiny a zároveň je mezigeneračním komunitním centrem. Nabídka konzultací je nabízena i v roce 2023.

Foto: Vít Štaif (Zelená střecha na Tyršově základní škole)