Trash? Fresh!

Zvýšit povědomí o environmentálním dopadu odpadů a vštěpit nastupující generaci zodpovědný přístup k produkci a třídění odpadů.

Na workshopech by si děti a dospívající z deseti základních i středních škol  měli uvědomit svou roli v každodenním koloběhu konzumu a zamyslet se, jak by mohli přispět k zodpovědnému nakládání s odpadem. Děti dneška jsou konzumenti zítřka. Dávno víme, že recyklace odpadu nestačí – je třeba jej redukovat. Workshopy vede výtvarnice a ukazuje účastníkům možnosti, jak kreativně znovu využít materiál, který bychom běžně chápali jako odpad. Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je stát se designérem, tvůrcem, a především zodpovědným spotřebitelem. Závěrečná akce je určena všem zájemcům z řad studentů, pedagogů, rodičů a široké veřejnosti, na programu je prezentace postupů, přehlídka výrobků z odpadků, a výměna zkušeností s tzv. upcyklací, tedy uměleckou tvorbou, která přetváří odpad na nové použitelné produkty.