Plzeň pro včely

Byl založen první včelařský kroužek v Plzni při 22. základní škole, uskutečnilo se 33 přednášek o včelách pro děti ze základních i mateřských škol v Plzni.

V lednu 2015 byly umístěny včely na školní zahradu u 22. základní škole v Plzni na Doubravce a začal činnost včelařský kroužek. Včelařský kroužek začalo navštěvovat 6 dětí,ale jejich počet se zvyšuje a kroužek bude pokračovat i v dalším školním roce 2016/2017. Jeden člen kroužku už má vlastní úly a včelaří doma.