Dvorek zahradou

Učitelé a žáci naplánovali, jak využívat doposud neudržovaný vnitroblok patřící ke škole a také společnými silami vybudovali.

Mimo nutného zatravnění a výsadby byly založeny bylinkové záhony a kompost. Centrem se stala víceúčelová dřevěná paluba, kde kromě výuky budou probíhat akce pro veřejnost – výstavy, jarmarky, workshopy. Zahrada je využívána nejen v hodinách přírodovědy a základů ekologie, ale bylinkové záhonky jsou užitečné i budoucím kuchařům a kosmetičkám. S existencí zahrady se počítá i v ekonomických předmětech, stane se vítaná pro kurzy fotografie a figurální kresby, které na škole probíhají.