Plzeňské ozvěny Ekofilmu

Diváci v Plzni měli možnost shlédnout nejvýznamnější snímky z festivalu Ekofilm, který je se 40letou historií nejstarším filmovým festivalem environmentálního zaměření v Evropě.

Pořadatelem festivalu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Týdenní program v Plzni  cílil nejenom na širokou veřejnost.  Speciální projekce spojené s besedami s tvůrci byly připravené pro plzeňské střední školy. Festival se konal v termínu 13.-17. června 2016 v prostorách Moving station. Z hodnocení organizátorů vyjímáme:

"Přehlídky se zúčastnilo 524 žáku z 10 plzeňských škol a jedné mimoplzeńské školy (ZŠ Chotěšov).  Bylo promítnuto 28 filmů (z toho 10 krátkých, které předcházely projekcím ostatních dokumentů) a uspořádáno bylo 11 besed s 11 přednášejícími.

Dle statistik návštěvnosti jednotlivých filmů byl ze strany škol největší zájem o projekce dokumentů Plast v mojí vodě, Vlčí hory, Divoké Slovensko, projekce kratších dokumentů František svého druhu, Příběh šimpanzího trusu, Mandala z odpadků a Pneumatiky. Pro velký zájem byla uspořádána projekce filmu Plast v mojí vodě speciálně ještě pro Církevní gymnázium. Každý žák, student a pedagog obdržel při vstupu na promítání formulář, do kterého mohl anonymně zapsat své připomínky k projekci. Celkem jej vyplnilo 251 návštěvníků, což je zhruba polovina z celkového počtu (550). Převažovala kladná hodnocení, jak od žáků a studentů, tak od pedagogů. Žáky II. stupně nejvíce zaujaly dokumenty z exotických zemí a o životě zvířat. Dokument Suri, Vlčí hory a Divoké Slovensko hodnotila naprostá většina velmi kladně. Pozitivní ohlasy měly u diváků také animované filmy. Připomínky měli žáci a studenti k délce filmů, někteří je vnímali příliš dlouhé...."