Veřejná sbírka pro Luftovu zahradu - obnova zahradního altánu a dalších prvků

Díky návštěvníkům Luftovy zahrady bylo získáno ve veřejné sbírce 83 200 Kč. V květnu 2015 byla dokončena obnova zahradního altánu v Luftově zahradě pocházejícího z počátku 20. století a o rok později jsou zde k dispozici nové lavičky.

Podle dochované fotografie z roku cca 1920 a nákresu pořízeného podle zřícené stavby v roce 1996 se podařilo po bezmála 20ti letech obnovit tento nádherný zahradní prvek. Stavbička vznikla pod dohledem památkářů podle projektu Atelieru Soukup s.r.o. K realizaci byla vybrána společnost mladých řemeslníků DEFORMA z.s., kteří se velmi dobře zhostili svého úkolu. Celkové náklady na stavbu činily 469 897 Kč. Díky individuálním darům  se podařilo získat 48 200 Kč. Veřejná sbírka pokračovala i v roce 2016, její výtěžek ve výši 35 000 Kč byl použit na obnovu nových laviček. 

Veřejná sbírka na Luftovu zahradu je opět  zahájena i v roce 2017, je možné přispívat na účet 107 – 5000740247/0100.  Finanční prostředky budou využity na obnovu rybníka.