Lepší sudy než žlaby

Název projektu velmi dobře vystihuje, co se na 15. základní škole plánuje. Rozmístění velkokapacitních nádob povede k zachycení dešťové vody na pozemku školy.

Rozmístění velkokapacitních nádob povede k zachycení dešťové vody na pozemku školy. Součástí projektu je i nákup  školní meteostanice se srážkoměrem, od čehož si na škole slibují mimo jiné i poměrně  přesné zjištění, kolik se jim za rok podařilo uspořit vody. Plánují také vysázet nové druhy ovocných stromů a keřů. Sklizené ovoce, stejně jako doposud vypěstované bylinky a dýně, budou používány ve školní jídelně, na kroužku Ekoškoláček a v pracovních činnostech (ukázka výroby marmelády apod.) 15. základní škola je momentálně jedinou školou v Plzni, která se pyšní mezinárodním titulem Ekoškola, pro obhájení titulu v roce 2016/2017 si škola zvolila téma vody.

Foto: Zahradní slavnost na 15. ZŠ (Olga Džulajová, červen 2016)