Pejsek a kočička zahradníkem

Díky nově založené bylinkové a ovocné zahradě budou děti ve spolupráci se školní jídelnou připravovat marmelády ze sklizeného ovoce a zpracovávat bylinky pro přípravu obědů.

Nově byl také založen zahradnický výukový program pro děti, který je provází zahradou ve čtyřech ročních obdobích. Děti si založily herbář a kroniku zahrady, besedovaly se zahradníkem. Nechyběly ani akce jako pokřtění bylinkové a ovocné zahrady. Díky celému projektu se zvýšil počet hodin, které děti tráví venku na zahradě.