Zelená zahrada gymnázia

Doplnění zahrady školy o přírodní učebnu a relaxační kout.

Zahradu využívají žáci i učitelé v rámci výuky i ve volném čase. Původní zahrada byla koncipována jako sbírková zahrada se zaměřením na alpinum. Cílem nebylo tento unikátní charakter změnit, ale dotvořit, obnovit a doplnit. Objekt budovy je památkově chráněný, proto i obnova zahrady zohlednila tento charakter. Byla zrestaurována studna, vzniklo  nové posezení, postavena byla metereologická budka a bylinkový kopec.