Dešťové kapičky dostaly nožičky 1.etapa

"Rádi bychom v rámci úpravy školní zahrady ve vnitrobloku domů využili dešťovou vodu z okapů a uchovávali ji jak v podzemní nádrži pro zalévání zahrady, tak pro doplňování malého jezírkového prvku.

Ten bude sloužit k brouzdání mladších žáků či nabírání zálivkové vody. Veřejný vodovod na školní zahradu není vůbec zaveden, dešťová voda příp. voda v nefunkční studni je aktuálně jediný teoretický zdroj pro zahradní zeleň.  Z dalšího zádržného systému dešťové vody bude zalévána bylinková spirála a nejbližší okolí. Dešťové vody přímo bude využito k závlaze nově zasazeného stromu s trávníkovým okolím pro relaxaci, který bude vytvořen v části původně kamenné části dvorku. Po vyčištění a rozboru vody může studna opět sloužit jako rezervní zdroj zálivkové vody.  Pomocí srážkoměrů mohou děti samy sledovat množství srážek a jejich přínos zahradě, v rámci matematiky propočítávat potřebnou velikost retenční nádrže, přítok, odtok, průtok, plochu střechy a řešit v praxi s tím spojené otázky. Dešťovou vodu považujeme za cenný zdroj života z přírody. Protože waldorfská pedagogika pracuje prakticky výhradně s přírodními materiály a zdroji, je nám přirozená snaha o využití maximálního potenciálu při zachování rovnováhy v přírodě. Voda navíc představuje i jeden ze živlů – proto nesmí ani její zastoupení v zahradě chybět." S realizací se započne na podzim 2017.