Voda voděnka

"Využijeme dešťovou vodu ze střechy altánu na naší školní zahradě, která zatím nenávratně mizí v kanálu bez dalšího užitku. Vodu budeme zachytávat do sběrné nádoby a dále jí využijeme k zalévání zeleniny a květin.

Na plotě u zahrady vytvoříme z PET lahví, hadic, vodních mlýnků a trychtýřů labyrint pro experimentování s vodou. Na zahradě umístíme také srážkoměr k měření srážkových úhrnů, teploměr k měření teploty vzduchu i vody a ukazatel směru a síly větru. Od projektu si slibujeme rozšíření badatelsky orientovaných činností pro děti." Projekt se uskuteční ve školním roce 2017/18.