Medvědí cesta rokem

Lesní školka Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.

O to se snaží naplněním celoročního plánu s aktivitami navazujícími na přirozený roční cyklus. Nadační fond Zelený poklad podpořil tímto projektem lesní školku a její rozvoj  již počtvrté.