Národní kolo ekologické olympiády

Soutěž je jednou z aktivit, které mají napomoci propagaci významu lesů pro společnost – rok 2011 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.

Studenti z Gymnázia Jírovcová v Českých Budějovicích reprezentovali Českou republiku v mezinárodní ekologické soutěži, která se poprvé na téma „Ekologie evropských lesů“ uskutečnila v Polsku. O účasti rozhodlo národní kolo Ekologické olympiády, které se konalo ve Spáleném Poříčí a v Plzni. Na druhém místě skončilo družstvo z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Třetí příčku obsadili studenti trutnovského gymnázia.
Podle Lucie Havelkové, jedné z úspěšných účastnic soutěže z Trutnova, probíhala olympiáda takto: „Určovali jsme příčiny poškození označených stromů, poznávali různé organismy, dále jsme například značili přírodní rezervaci nebo také počítali ochranné pásmo vzácného stromu. Mohli jsme si vyzkoušet, jak spočítat objem stromu, jak se orientovat v lesnických mapách atd. Tyto praktické úlohy, které nejsou na vědomostních soutěžích právě časté, myslím příjemně překvapily většinu soutěžících, protože právě díky nim byla celá soutěž tolik zajímavá. Není totiž nad to, když zvládnete uplatnit teoretické znalosti v reálu, a právě proto se domnívám, že by měly být (a naštěstí jsou), hlavní náplní ekologické olympiády.“