Ohrožené královny noci

Projekt je zaměřen na aktivní praktickou ochranu nejohroženějších druhů našich sov - sýčka obecného a sovu pálenou.

Mgr. Jaroslav Hruška, ČSOP Manětínsko: „Díky dlouhodobému programu na záchranu sovy pálené a sýčka obecného, na jehož financování se podílel NF Zelený poklad, se podařilo populaci kriticky ohrožených sov v Plzni a v Plzeňském kraji stabilizovat. V současné době již není třeba umísťovat nové hnízdní budky, sovy již jen monitorujeme.“

Bylo vyrobeno a umístěno 30 hnízdních budek pro sovu pálenou a 10 hnízdních budek pro sýčka obecného. V místech výskytu sov jsou pořádány besedy pro děti, pokračuje spolupráce s majiteli objektů. V expozici sov ZOO Plzeň byla vytvořen propagační panel o ochraně sovy pálené a sýčka obecného na Plzeňsku, uspořádána byla odborná beseda pro zainteresované pracovníky z ochrany přírody o aktuální situaci.

Oba cílové druhy tohoto projektu patří v České republice mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle zákona ČNR č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. I přes jejich zákonnou ochranu se jedná o silně ohrožené druhy, jejich ohrožení je způsobené především nedostatkem hnízdních možností, úhynem v důsledku automobilové dopravy, rušením na hnízdištích a dalším negativním působením ze strany lidí.