Zveme na vzdělávací exkurzi zaměřenou na ekocentra v Bavorsku

Exkurze se bude konat ve dnech 5. a 6. června 2024. V plánu je navštívit 6-8 ekocenter různého tipu včetně ukázek jejich programů. Exkurze je určená koordinátorům EVVO ve všech stupních škol (MŠ/ZŠ i ŠŠ), pedagogům se zájmem o ekologickou výchovu, pracovníkům ekocenter, občanských sdružení a dalším zájemcům z Plzeňského kraje.

Podrobný program zveřejníme do konce února. 

Přihlášku je možné již najít zde. 

Tlumočení, doprava a ubytování jsou pro účastníky školení zajištěné díky projektu "Země, voda, klima" podpořeného finančními prostředky z programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021 -2027 a díky podpoře Statutárního města Plzeň.