Podpořené projekty


Kouzla ukrytá v sadu

Děti z mateřské školy se názorně seznámí s ovocnými stromy a keři s odstupňovanou náročností podle věku.  Detaily projektu

Školka za humny

Škola na Na Dvorku funguje na návsi v Koterově již osmým rokem. Podporujeme záměr školky rozšířit se o jednu lesní třídu.  Detaily projektu

Zdravá zahrádka

Ve školce vytvoří vyvýšený záhon s bylinami a pořídí si i samo zavlažovací květináče.  Detaily projektu

Skupovka na vzduchu

Organizace sídlí s dalšími pěti neziskovými subjekty v budově Centra volného času Skupovka uvnitř sídliště Bory. Od roku 2020 je součástí výpůjčky od Statutárního města Plzeň i část pozemku se sousední budovou.  Detaily projektu

Příroda na dosah

6. mateřská škola v Plzni na Doubravce je vyhlášenou ekologickou školkou, dlouhodobě se zaměřuje na budování vztahu dětí k přírodě.  Detaily projektu

Sdílené zkušenosti aneb Cesta k mezigenerační městské zahradě v TOTEMu Doubravka

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. plánuje využít zkušeností z vybudování mezigenerační městské zahrady v Kaznějovské ul. a vybudovat zahradu další, tentokrát v nové pobočce TOTEMu na Doubravce.  Detaily projektu

Eko učebna aneb učíme se bydlet udržitelně

Jakožto škola se zaměřením na stavebnictví se chce Střední průmyslová škola stavební soustředit na hlubší uchopení myšlenky udržitelného bydlení do výuky.  Detaily projektu

Kola roku točí se...

Lesní školka Medvíďata dokázala od roku 2014, kdy působí v zázemí skautského střediska u Seneckého rybníka zmodernizovat nejenom budovu, ale i program.  Detaily projektu

Zelená střecha pro Tyršovu školu

Na budově Tyršovy základní a mateřské školy vznikla zelená střecha o rozloze 97 m2 . Jedná se o historicky první zelenou střechu na základní škole v Plzni.  Detaily projektu

Malý skřítek ve velkém světě

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou a přírodními materiály jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektuNaši dárci