Podpořené projekty


Jurta v jedlé zahradě

Spolek Uzlík se v Plzni již pět let věnuje volnočasovým aktivitám dětí a rodičů a rozvíjí neformální vzdělávání. Jeho členové a členky obnovují po celá desítiletí neudržovanou zahradu, dříve zde byla betonárka, pak vrakoviště a černé skládky.  Detaily projektu

Záhon snů

Záměrem je odstranit nevzhledné a oschlé túje, které dnes zabírají podstatnou část školkové zahrady a tuto plochu znovu smysluplně osadit novými rostlinami.  Detaily projektu

Učení venku s Větvičkou -pěstujeme, vaříme a zbytky přírodě vrátíme

Lesní mateřská škola je tradičním žadatelem v Nadačním fondu Zelený poklad, byla založena v roce 2012. Už od začátku provozu se snaží o udržitelný provoz, funkční školkovou zahradu a vaření s dětmi.  Detaily projektu

Kouzla ukrytá v sadu

Děti z mateřské školy se názorně seznámí s ovocnými stromy a keři s odstupňovanou náročností podle věku.  Detaily projektu

Zdravá zahrádka

Ve školce vytvoří vyvýšený záhon s bylinami a pořídí si i samo zavlažovací květináče.  Detaily projektu

Příroda na dosah

6. mateřská škola v Plzni na Doubravce je vyhlášenou ekologickou školkou, dlouhodobě se zaměřuje na budování vztahu dětí k přírodě.  Detaily projektu

Kola roku točí se...

Lesní školka Medvíďata dokázala od roku 2014, kdy působí v zázemí skautského střediska u Seneckého rybníka zmodernizovat nejenom budovu, ale i program.  Detaily projektu

Malý skřítek ve velkém světě

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou a přírodními materiály jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektu

Bylinková víla

Přiblížit dětem předškolního věku pěstování bylinek, v zahradě si založí vyvýšený záhon k pěstování bylinek. Tématu bylinek se budou věnovat po celý rok.  Detaily projektu

Zahrada pro nás

Vytvoření projektové dokumentace je prvním krokem k nové a podnětné zahradě pro děti z Mateřské a Základní školy pro zrakově postižené z Lazaretní ulici.  Detaily projektuNaši dárci