Podpořené projekty


Příroda na dosah

6. mateřská škola v Plzni na Doubravce je vyhlášenou ekologickou školkou, dlouhodobě se zaměřuje na budování vztahu dětí k přírodě.  Detaily projektu

Kola roku točí se...

Lesní školka Medvíďata dokázala od roku 2014, kdy působí v zázemí skautského střediska u Seneckého rybníka zmodernizovat nejenom budovu, ale i program.  Detaily projektu

Malý skřítek ve velkém světě

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou a přírodními materiály jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektu

Bylinková víla

Přiblížit dětem předškolního věku pěstování bylinek, v zahradě si založí vyvýšený záhon k pěstování bylinek. Tématu bylinek se budou věnovat po celý rok.  Detaily projektu

Zahrada pro nás

Vytvoření projektové dokumentace je prvním krokem k nové a podnětné zahradě pro děti z Mateřské a Základní školy pro zrakově postižené z Lazaretní ulici.  Detaily projektu

Rozšíření zázemí pro lesní klub Větvička

Větvička zahájila provoz na jaře roku 2012 a od počátku je podporována i Nadačním fondem Zelený poklad. Na scéně plzeňského předškolního vzdělávání se tak objevila první iniciativa, která záměrně stavěla na propojení vzdělávání a venkovního, přírodního prostředí.  Detaily projektu

Zahrádka přírodou

Jde o příklad typického projektu v programu Nás učí příroda, pedagogové začnou společně s dětmi bylinkařit a pěstovat, do zahradnických aktivit a společných slavností zapojí i rodiče.  Detaily projektu

V zahrádce klíčí život

Spolek Chraň vědomě byl založen na začátku roku 2017, kdy začal s budováním zázemí – jednoduché dřevostavby, která bude především kvalitním útočištěm pro odpočinek dětí z lesní školky.  Detaily projektu

Badatelé

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektu

Medvědí cesta rokem

Lesní školka Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektuNaši dárci