Podpořené projekty


Zahrádka jako ruky dlaň - stavíme

Díky podpoře NF Zelený poklad byla zpracována projektová dokumentace a rok 2019 bude tak ve znamení stavebních prací (v závislosti na výběrovém řízení na zadavatele). Díky tomu se přemění tartanová zapáchající plocha v zelené místo pro hru dětí.  Detaily projektu

Vodou k životu

"Záměrem projektu je upozornit děti na důležitost vody pro život. Na naší planetě postupně voda ubývá a v posledních letech se stává tento jev v některých oblastech země vážným problémem.  Detaily projektu

Plzeňské ozvěny Ekofilmu - 3. ročník

"Chceme srozumitelným a účinným způsobem propagovat potřebu odpovědného přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím projekce nejoceňovanějších filmů z aktuálního ročníku festivalu EKOFILM."  Detaily projektu

Všechny cesty vedou.... na zahradu

"Zaměříme se na dvě hlavní linie zahradnických aktivit, které podpoří obyvatele města Plzně (malé i velké) na jejich cestě zpět „do zahrad“, tedy zpět k zahradničení.  Detaily projektu

Plzeň bez chemie

Pro odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin jsou v městském prostředí často používány herbicidy, nejčastěji na bázi glyfosátu (nejznámější je Roundup fy Monsanto). Tyto chemické látky jsou ale často užívány nesprávně a způsobují ohrožení vodních toků  Detaily projektu

Medvědí cesta rokem

Lesní školka Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektu

Voda voděnka

"Využijeme dešťovou vodu ze střechy altánu na naší školní zahradě, která zatím nenávratně mizí v kanálu bez dalšího užitku. Vodu budeme zachytávat do sběrné nádoby a dále jí využijeme k zalévání zeleniny a květin.  Detaily projektu

Od semínka ke chlebu

Mohou děti z mateřské školy pěstovat obilí? V soukromé mateřské škole v Božkově dokázali, že ano. Učitelé společně s dětmi založili políčko, vyseli obilí a učili se o ně starat.  Detaily projektu

Bez proudu proti proudu

Přemýšleli jste někdy, jak by vypadal váš život bez elektřiny? Zkusili jste si někdy život bez elektřiny na vlastní kůži? Prozkoumat se to rozhodli v soukromé školce v Božkově.  Detaily projektu

Voda je život

Řešený školní pozemek, kde momentálně žádná voda není, bude přetvořen na místo, kde budou děti prakticky hospodařit s dešťovou vodou. Plánuje se zde zelená střecha, sudy na zachytávání dešťové vody a nová výsadba.  Detaily projektuNaši dárci