Podpořené projekty


Plzeň bez chemie

Pro odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin jsou v městském prostředí často používány herbicidy, nejčastěji na bázi glyfosátu (nejznámější je Roundup fy Monsanto). Tyto chemické látky jsou ale často užívány nesprávně a způsobují ohrožení vodních toků  Detaily projektu

Medvědí cesta rokem

Lesní školka Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektu

Voda voděnka

"Využijeme dešťovou vodu ze střechy altánu na naší školní zahradě, která zatím nenávratně mizí v kanálu bez dalšího užitku. Vodu budeme zachytávat do sběrné nádoby a dále jí využijeme k zalévání zeleniny a květin.  Detaily projektu

Od semínka ke chlebu

Mohou děti z mateřské školy pěstovat obilí? V soukromé mateřské škole v Božkově dokázali, že ano. Učitelé společně s dětmi založili políčko, vyseli obilí a učili se o ně starat.  Detaily projektu

Bez proudu proti proudu

Přemýšleli jste někdy, jak by vypadal váš život bez elektřiny? Zkusili jste si někdy život bez elektřiny na vlastní kůži? Prozkoumat se to rozhodli v soukromé školce v Božkově.  Detaily projektu

Voda je život

Řešený školní pozemek, kde momentálně žádná voda není, bude přetvořen na místo, kde budou děti prakticky hospodařit s dešťovou vodou. Plánuje se zde zelená střecha, sudy na zachytávání dešťové vody a nová výsadba.  Detaily projektu

Příroda je život, život je příroda..tak otevři oči a nastav dlaň!

Děti ze školky mají k dispozici malý dvorek, jehož část je pokryta nevhodným povrchem "udusanou stavební štěrkodrtí" . Dvorek bude zatravněn a doplněn dalšími prvky pro environmentální výchovu -  Detaily projektu

Zahrádka jako ruky dlaň

Zahrada mateřské školy je v centru města, navíc z velké části pokrytá černou gumovou hmotou tzv. tartanem, který v létě zapáchá. Plocha je téměř beze stromů, takže v létě se dá jen obtížně pobývat.  Detaily projektu

Neposedné kapičky 2.etapa

Úprava vstupní partie zahrady mateřské školy se zaměřením na využití dešťové vody, bude vybudována první dešťová zahrádka v Plzni.  Detaily projektu

Dešťové kapičky dostaly nožičky 1.etapa

"Rádi bychom v rámci úpravy školní zahrady ve vnitrobloku domů využili dešťovou vodu z okapů a uchovávali ji jak v podzemní nádrži pro zalévání zahrady, tak pro doplňování malého jezírkového prvku.  Detaily projektuNaši dárci