Podpořené projekty


Bylinková víla

Přiblížit dětem předškolního věku pěstování bylinek, v zahradě si založí vyvýšený záhon k pěstování bylinek. Tématu bylinek se budou věnovat po celý rok.  Detaily projektu

Zelené střechy na objektu TJ Slavoj, z.s.

V grantové výzvě Ani kapka nazmar Nadačního fondu Zelený poklad získal TJ Slavoj Plzeň v roce 2019 nejvyšší možnou částku, a to 300 000 Kč.  Detaily projektu

O krůček blíž k přírodě - Přírodní zahrada, zelený ráj dětí

Celková koncepce zahrady je nekoncepční, nevyhovující a zastaralá. Z toho důvodu chtějí vytvořit projektovou dokumentaci pro celou zahradu.  Detaily projektu

Zahrada pro nás

Vytvoření projektové dokumentace je prvním krokem k nové a podnětné zahradě pro děti z Mateřské a Základní školy pro zrakově postižené z Lazaretní ulici.  Detaily projektu

Plzeňské ozvěny Ekofilmu 2020

Ekofilm je jedním z nejstarších mezinárodních filmových festivalů s tématikou životního prostředí. Poslední 45. ročník probíhal na téma PŘÍRODA - NAŠE DĚDICTVÍ, toto téma bychom rádi akcentovali v plzeňských Ozvěnách.  Detaily projektu

Architektura a vzdělávání - Plzeň zelená a modrá

Vzdělávací a odborně popularizační projekt sestává ze tří dílčích projektů dramaturgicky „sevřených“ tématem zeleno-modré infrastruktury města a názvem či podtitulem Plzeň zelená a modrá: přednáškového cyklu, festivalu Den architektury a workshopového modulu určeného nejmladší generaci.  Detaily projektu

Včelaříme pro radost

Seznámit veřejnost, a to především především rodiny s dětmi se životem včel, to si kladou za cíl organizátorky z Kateřina Štysová a Petra Netolická z Českého svazu včelařů. Snahou je ukázat, že včela není "nebezpečný, bodavý" hmyz, ale že je zcela zásadním tvorem pro život na planetě.  Detaily projektu

Ani kapka nazmar v 57.MŠ

V zahradě mateřské školy začnou nově shromažďovat dešťovou vodu do podzemní nádrže a velkých sudů. Dešťová voda bude využitá k zalévání nově vysazeného ovocného sadu. Mimo to plánují i pěstovat zeleninu. Vše je ve spolupráci s odbornou firmou, pomáhat budou i rodiče.  Detaily projektu

E-learning a terénní programy v Plzni a okolí

Společně se žáky střední školy lektoři Spolku Ametyst připraví e-learning a terénní programy pro žáky základních škol k vybraným přírodě blízkým lokalitám. Středoškoláci tak naplní svou odbornou praxi konkrétní činností, jejíž výsledky budou nadále využívány.  Detaily projektu

Dešťová voda pro život i pro radost

Další školka, která se rozhodla hospodařit s dešťovou vodou a navíc o tom bude učit děti. Ze střechy začnou zachytávat dešťovou vodu do dvou sběrných nádob, pro přebytečnou vodu bude k dispozici jezírko i s potůčkem  Detaily projektuNaši dárci