Podpořené projekty


Zahrádka přírodou

Jde o příklad typického projektu v programu Nás učí příroda, pedagogové začnou společně s dětmi bylinkařit a pěstovat, do zahradnických aktivit a společných slavností zapojí i rodiče.  Detaily projektu

Plzeňské ozvěny Ekofilmu - 4. ročník

Cílem projektu je srozumitelným a účinným způsobem propagovat potřebu odpovědného přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím projekce nejoceňovanějších filmů z aktuálního ročníku festivalu EKOFILM (viz http://www.ekofilm.cz/ ).  Detaily projektu

Eden, školní dvůr ožívá

Společně se žáky a učiteli oživí na Církevním gymnáziu školní dvůr a rozšíří jeho využití o vzdělávací a odpočinkovou funkci.  Detaily projektu

V zahrádce klíčí život

Spolek Chraň vědomě byl založen na začátku roku 2017, kdy začal s budováním zázemí – jednoduché dřevostavby, která bude především kvalitním útočištěm pro odpočinek dětí z lesní školky.  Detaily projektu

Badatelé

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte.  Detaily projektu

Do práce na kole 2017

Cílem akce je hravou formou přimět lidi k tomu, aby pro cestu do zaměstnání využívali šetrné způsoby dopravy. Autoři projektu chtějí ulevit městům od aut a vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního dne.  Detaily projektu

Zahrádka jako ruky dlaň - stavíme

Díky podpoře NF Zelený poklad byla zpracována projektová dokumentace a rok 2019 bude tak ve znamení stavebních prací (v závislosti na výběrovém řízení na zadavatele). Díky tomu se přemění tartanová zapáchající plocha v zelené místo pro hru dětí.  Detaily projektu

Vodou k životu

"Záměrem projektu je upozornit děti na důležitost vody pro život. Na naší planetě postupně voda ubývá a v posledních letech se stává tento jev v některých oblastech země vážným problémem.  Detaily projektu

Plzeňské ozvěny Ekofilmu - 3. ročník

"Chceme srozumitelným a účinným způsobem propagovat potřebu odpovědného přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím projekce nejoceňovanějších filmů z aktuálního ročníku festivalu EKOFILM."  Detaily projektu

Všechny cesty vedou.... na zahradu

"Zaměříme se na dvě hlavní linie zahradnických aktivit, které podpoří obyvatele města Plzně (malé i velké) na jejich cestě zpět „do zahrad“, tedy zpět k zahradničení.  Detaily projektuNaši dárci