Skřítkový les 78. mateřské školy Plzeň

Pokračování výstavby ekologické školní zahrady. Neobvyklým prvkem je především „kostkoviště“- dřevěné prvky neobvyklých tvarů.  Detaily projektu