Podpořené projekty


Zelená zahrada gymnázia

Doplnění zahrady školy o přírodní učebnu a relaxační kout.  Detaily projektu

Dvorek zahradou

Učitelé a žáci naplánovali, jak využívat doposud neudržovaný vnitroblok patřící ke škole a také společnými silami vybudovali.  Detaily projektu

Skřítkový les 78. mateřské školy Plzeň

Pokračování výstavby ekologické školní zahrady. Neobvyklým prvkem je především „kostkoviště“- dřevěné prvky neobvyklých tvarů.  Detaily projektu

Naši dárci